TÖÖKOGEMUS

TÖÖKOGEMUS:
2003 - 2009 Taebla Gümnaasium, arvutiõpetaja
2003 - ... Taebla Gümnaasium, kodulehe administraator
2004 - ...     Palivere Põhikool, õpetaja, sekretär, infojuht, kodulehe administraator
2005 - ...       Palivere Põhikool, eKooli administraator
2007 - ...       Taebla Gümnaasium, eKooli administraator

MINA KOOLITAJANA:
2010-2013 Osalemine arvutiõpetuse ainenõukogu töös, osalemine põhikoolile ja gümnaasiumile aineolümpiaadi "Arvutimeisterlikkuse võistluse" korraldusmeeskonnas
2012 Klassiõpetajate talveseminari "Meediakasvatus koolis. Õpilaste aktiviseerimine õppetunnis" korraldamine
Kogemuskoolitus "Kuulamisülesanded erinevates õppetundides" (1,5 h, koos Lehte Jõega)
Kogemuskoolitus "Loodusõpetuse teemade sidumine tööõpetusega" (1,5 h)
2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu piirkonnapäev, kogemuskoolitus "Parima praktika jagamine. Plastpudelid taaskasutusse" (1,5 h)
2008-2010 Läänemaa arvutiõpetajate ainenõukogu juhtimine
2009-2010 arvutiõpetuse aineolümpiaadi "Arvutimeisterlikkuse võistluse" korraldamise juhtimine
2009 rakendusinformaatika üliõpilase ettevõttepraktika juhendamine
2008 Klassiõpetajate suveseminaril käsitööalane koolitus