TÄIENDKOOLITUSED


Väljavõte EHISest 07.07.2013


Kuupäev
Koolitusasutus
Koolituse nimetus
29.06.2013
TLÜ Haapsalu Kolledz
Loominguline kunstikursus
15.05.2012
Tiigrihüppe Sihtasutus
Digitiiger: Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend
22.03.2012
Palivere Põhikool
Õppimine ja õpetamine liitklassis
10.03.2012
Eesti Klassiõpetajate Liit
Parima praktika jagamine
16.02.2012
TLÜ Haapsalu Kolledz
Meediakasvatus koolis. Õpilaste aktiviseerimine õppetunnis
27.01.2012
TLÜ Haapsalu Kolledz
Emakeele didaktika II
27.01.2012
TLÜ Haapsalu Kolledz
Emakeele didaktika I
10.11.2011
TLÜ Haapsalu Kolledz
Klassijuhataja töö koolis
25.10.2011
Logoserv koolitus
Uus riiklik õppekava: kunstiõpetus 1.-3. kl
3.09.2011
AS Bit
Avita Aabitsa koolitus
26.08.2011
TLÜ Haapsalu Kolledz
Läbivate teemade rakendamine õppetöös. Kogemuskoolitus.
18.08.2011
TLÜ Haapsalu Kolledz
Õppematerjalide koostamine lähtuvalt läbivatest teemadest - Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
14.06.2011
Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit
Tarkuseturg II
8.06.2011
Juunika Koolitus
Toimetulek käitumisprobleemidega õpilastega
25.03.2011
LOGOSERV koolitus
Õpetaja roll kaasaegse õpikeskkonna loomisel:kunstiõpetus 4.-9. klass
25.03.2011
LOGOSERV koolitus
Ideekursus: kunstiõpetus 4.-9.klass 2.osa
21.03.2011
Tiigrihüppe Sihtasutus
Digitiiger: Digipildid õppetöös
7.01.2011
LOGOSERV koolitus
Ideekursus: kunstiõpetus 4.-9. kl 1.osa
4.01.2011
Eesti Tehnoloogikasvatuse Liit
Praktilise õppe lõiming õppekava üldpädevustega.
27.12.2010
Tartu Ülikool
Kooli õppekava koostamine
3.10.2010
Eesti Tehnoloogikasvatuse Liit
Loovus tööõpetuses. Hakkame leiutama.
26.08.2010
Tamrex Ohutuse OÜ
Tuleohutuse - alane koolitus
27.10.2009
Anu Virovere ja Partnerid OÜ
Väärtuste roll elus
1.06.2009
Tartu Ülikool
Teksti- ja tabeltöötlus vabatarkvara baasil
14.05.2009
Tiigrihüppe SA
Digitiiger: Esitlused õppetöös ja nende jagamine internetis
17.03.2009
Tartu Ülikool
Eesti keele päev
16.03.2009
AS PE Konsult
Aja juhtimine koolis
26.02.2009
TLÜ Haapsalu Kolledz
Klassiõpetajate talveseminar
4.11.2008
Tiigrihüppe SA
Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös
26.08.2008
TLÜ Haapsalu Kolledz
Käsitöö I kooliastmes
21.05.2008
TLÜ Haapsalu Kolledz
Praktika planeerimine ja juhendamine
21.05.2008
TLÜ Haapsalu Kolledz
Mentorkoolitus
25.04.2008
Tartu Kunstikool
Sissejuhatus reklaami: piirideta loovus ja reeglitega mäng
17.03.2008
Praktilise Psühholoogia Erakool SENSUS
Aktiivsus ja tähelepanuprobleemidega laps koolis
2.11.2007
AS PE Konsult
Tunnijuhtimine
5.10.2007
Tiigrihüppe Arvutikool
Animaaatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides I,II,III 24.09.-05.10.2007
28.09.2007
TLÜ Haapsalu Kolledz
Klassiõpetajate suveseminar 24. - 26.08.2007
28.09.2007
TLÜ Haapsalu Kolledz
Tuksi suvekool - klassiõpetajate praktikakogukonna loomise töötoad  2 päeva
12.06.2007
TLÜ Haapsalu Kolledz
Education for Change
30.05.2007
TLÜ Haapsalu Kolledz
Lihtsustatud õppeteksti koostamine
30.04.2007
Tiigrihüppe arvutikool
Digitiiger, põhikursus
21.03.2007
AS PE Konsult
Õpetamise kvaliteet ja didaktika meetodid
22.08.2006
TLÜ Haapsalu Kolledz
Kaasaegne õppimine ja õpetamine
5.01.2006
Merlecons ja Ko OÜ
Aktiivõppe meetodid: kogemuslik ja avastuslik õppimine aktiivse tegevuse ja harjutuste kaudu
30.08.2005
Merlecons
Õpilaste uurimistööde juhendamine ja kaitsmine
7.12.2004
Tiigrihüppe Arvutikool
Programmide Kidspiration ja Inspiration tutvustus
24.08.2004
AS PE KONSULT
Arenguvestlus