MATERJALID

Avaldatud:
2011 Meisterdamisõpetuste raamat "Nobedad näpud" (Kristel Tereping, Lehte Jõe)

Õppematerjalid:
Paint.Net kasutamise õpetus
Kritseldamine - Scribbler keskkonna kasutamise õpetus
Digitiigri kursuse  lõputöö "Esitlused õppetöös ja nende jagamine internetis": mängu Mõista-mõista loomise juhend
PowerPointi animatsioon "Kolm külma" (lingile vajutamine alustab allalaadimist, NB! Suur fail!)
Õppetööks loodud esitlused
HaikuDecki näidisesitlus 6. kl ühiskonnaõpetuse uudise esitamise juurde (iPad ühiskonnaõpetuse tunnis)

Osalenud:
2013 osalemine Lääne-Nigula valla sümboolikakomisjoni töös 
2013 Haapsalu Kolledži nutiõpetaja eriala reklaamvideo (montaaz: Kristel Tereping ja Kalev Rodima, filmimine: Martin Tereping)
2012 HEV dokumentatsioon Taebla vallas (Lehte Jõe, Margit Ülevaino, Kristel Tereping)
Läbiva teema "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" õppematerjalide väljatöötamine
Kunstigalerii külastus
Meisterdamisideede CD-d (6 tk; Lehte Jõe ja Kristel Tereping)
Education for Change - Taebla Jõgi
Projekti ajaveeb
Projekti kodulehekülg
* Taebla jõge tutvustav video (Kalev Rodima, Kristel Tereping, NB! Suur fail!)

Aidanud vormistada, nõu või jõuga kaasa aidanud:
Digitiigiri põhikursuse lõputöö (Lehte Jõe)
Tähed looduses (Lehte Jõe)
Õppematerjal 4. kl ühiskonnaõpetuse juurde (Margit Ülevaino)
HANJIE (Kalev Rodima diplomitöö mitteametlik juhendamine)