08 juuli 2013

MOTIVATSIOONIKIRI

Olen Kristel Tereping. Töötan üldhariduskoolis 2003. aastast. Tööd arvutiõpetajana alustasin Taebla Gümnaasiumis. Viimase aasta Haapsalu Kolledžis lõpetasin juba töö kõrvalt. Haapsalu Kolledži informaatika eriala bakalaureuseõppe lõpetasin 2004. aastal.

Astusin edukalt sisse 2004. aastal Tallinna Ülikooli informaatika õpetaja magistriõppesse, kuid perekondlikel põhjustel pidin enne õppetöö algust sellest kohast tookord loobuma.

Tänaseks on mu põhitöö naaberkoolis Palivere Põhikoolis. Õpetan 2013. aasta sügisel Palivere Põhikoolis 2.-5. klassile arvutiõpetust, 5.-6. kl eesti keelt, kirjandust ja kunstiõpetust, 6. kl ühiskonnaõpetust, olen 5.-6. klasside klassijuhataja, kooli sekretär, infojuht, kodulehekülje ja eKooli administraator. Kahte viimast teen ka Taebla Gümnaasiumis.

Taebla Gümnaasiumis töötamisest alates olen tegelenud mõlemas koolis õpetajate haridustehnoloogilise nõustamisega, läbi viinud koolitusi. Siiani olen teinud seda intuitsiooni ja bakalaureusehariduse toel. Kõik on küll  õnnestunud ja õpetajad on rahule jäänud, aga ise tahaksin haridustehnoloogia alal oma teadmisi täiendada, et õpetajaid koolis paremini toetada ja innustada IKT vahendeid õppetamiseks kasutama ja õppematerjale ise looma.

Olen aidanud Haapsalu Kolledži üliõpilastel vormistada bakalaureuse ja magistritöid. Olin ühe diplomitöö  mitteametlik juhendaja (valminud praktiline töö).

Juunis 2013 esitasime ringijuhiga projektitaotluse Vaata Maailma SA-le robootikalabori rahastamiseks Taebla valla õpilastele. Projekti rahastatus selgub augustis.

Koos oma ema, Lehte Jõega oleme koostanud 6 õppevahendite CD-d ja ühe raamatu. Raamat ja 5 CD-d sisaldavad kunsti ja käsitöö tööjuhendeid, 1 CD-d sisaldab õppemängude valmistamise juhendeid.

Juhtisin kaks aastat maakonna arvutiõpetajate ainenõukogu ja korraldasin arvutiõpetuse aineolümpiaadi "Arvutimeisterlikkuse võistlus". Viimased kaks aastat olen osalenud ainenõukogu töös ja aidanud võistlust korraldada.

Haridustehnoloogia magistriõppesse otsustasin kandideerida, sest magistriõpingute mõte on mul olnud juba Haapsalu Kolledži lõpetamisest saadik. Tänaseks on isiklikud lapsed piisavalt suureks kasvanud ja ka koolis on töö stabiilne.

Isiklikus elus olen abikaasa, ema, käsitööline (hoian endiselt meeles ja käe sees oma esimese eriala oskusi - nahakunsti, samuti teen endale ja lähedastele ehteid). Mulle meeldib raamatuid lugeda, ujuda, sudokusid lahendada, teha makrofotosid ja tegeleda kepikõnniga.